Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

7 lutego 2020

Dowiedz się, gdzie zamówić kontener otwarty

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z składowaniem i transportem śmieci. By ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]