Pracujesz z klientem? Zapisz się na szkolenia z komunikacji

24 marca 2019

Skuteczna komunikacja odgrywa istotną rolę nie tylko w życiu codziennym, ale też na ścieżce zawodowej. Czemu warto zainwestować w szkolenie z komunikacji i jakie umiejętności są rozwijane w czasie warsztatów?

Efektywna komunikacja – szkolenie dla każdego

Szkolenia z komunikacji stają się coraz to popularniejsze – w czasach mediów społecznościowych sztuka sprawnego komunikowania się „na żywo” zaczyna być ceniona przez pracodawców, a także przydatna na co dzień. Profesjonalne szkolenia szkolą pod kątem odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych (mowa ciała) innych osób, jasnego wyrażania własnych oczekiwań i potrzeb i zarządzania emocjami, co umożliwia uniknięcie nieporozumień i sprawniejsze osiąganie zaplanowanych celów. Szkolenie z komunikacji jest dedykowane wszelkim osobom, które pragną rozwijać zdolności interpersonalne i posługiwać się nimi zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z szkoleń tego rodzaju najbardziej skorzystają kursanci mający bezpośredni kontakt z klientem – przykładowo w sferze usług, jak również kadra zarządzająca czy managerowie.

Szkolenie z komunikacji – zainwestuj w swój rozwój!

W życiu codziennym często zapominamy o tym, jak ogromną rolę pełni sztuka porozumiewania się. Szkolenie pod okiem trenera z doświadczeniem w zakresie doskonalenia komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz psychoterapii przynosi namacalne korzyści – uczy precyzyjnie wyrażać myśli, radzić sobie z negatywnymi emocjami i rozpoznawać ukryte komunikaty. Profesjonalne szkolenie z komunikacji pozwala opanować nie tylko aspekty związane z cechami samej wypowiedzi, ale także pomaga przyswoić umiejętności z zakresu aktywnego słuchania czy mowy ciała. Doświadczony trener szkoli również jak integrować przekaz werbalny z właściwą mową ciała.