Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

4 grudnia 2019

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Więcej informacji na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia pracy bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]