Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

17 sierpnia 2022

Więcej na temat cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i przysięgłych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie zwykłych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że online bez problemu da się wyszukać bezpłatne platformy do translacji, wciąż nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nierzadko wymagane, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie obliczyć cenę przekładu. Od czego wobec tego zależny jest koszt tłumaczeń?

Czynniki wpływające na cenę tłumaczenia

Końcową cenę tłumaczenia tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest co do zasady o wiele tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Translacja prac dyplomowych, dysertacji medycznych bądź umów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, ale także należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji groźnych w skutkach pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Wypada wspomnieć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii lub oryginału, a także nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]