Kancelaria prawna w Krakowie – doradztwo z prawa rodzinnego

25 czerwca 2018

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, działa w obszarze konsultacji i doradztwa, a także reprezentuje klientów w sprawach sądowych i przedsądowych.

Kancelaria prawna Kraków – podział majątku i rozdzielność majątkowa

Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w dziedzinie prawa rodzinnego, m.in.:
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– reprezentowanie klienta w sprawie rozwodowej,
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– podział majątku małżonków,
– konsultacje i pomoc w postępowaniach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw.

Pozew o rozwód – doradztwo prawne w Krakowie

Specjalnością, wchodzącą w skład postępowań z dziedziny prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W obrębie tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie oferuje:
– przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– występowanie w imieniu klienta w trakcie rozprawy,
– wniesienie apelacji, złożenie odwołania od wyroku sądu,
– opracowanie i wniesienie wniosku o separację,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji.