Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

29 listopada 2019

Zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie odpowiednich technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest też drobiazgowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje zagrożenie podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po opadach fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też wypada powierzyć profesjonalistom, bo częstym błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieskuteczna.