Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

17 kwietnia 2020

Więcej szczegółów o badaniach kierowców Bielsko Biała

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu testom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, bo kontrolowane zdolności słabną wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zazwyczaj przeprowadza się co pięć lat, ale jeżeli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania co rok.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]