Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

23 listopada 2021

Badania operatorów Bielsko Biała - dalsze informacje o tych usługach.

Do pracy w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze wpływa rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku sędziów, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Dobrze więc napisać kilka zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie testowane.

Zasady badań operatorów

Częstość wykonywania oraz specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co dwa lata. Warto jednak pamiętać, iż przebieg badań może być zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista stwierdzi, że konieczne są dodatkowe badania albo poszczególne elementy okażą się w tym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające najczęściej formę papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Następnie przeprowadzane są badania na refleks, polegające najczęściej na wciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to również badania zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]