Jakie prace wykonuje monter budowy?

23 czerwca 2018

Skorzystaj z doradztwa montera budowy

Monter budowy to niezwykle odpowiedzialne stanowisko, od którego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Jakie prace wykonuje monter i jakie kwalifikacje musi posiadać?

Monter budowy – odpowiednie przepisy normatywne

Polskie prawo reguluje kwalifikacje jakimi musi charakteryzować się monter budowy. Akty wykonawcze ministerstwa gospodarki związane z BHP robót budowlanych mówią o tym, że monter budowy musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z eksploatacji maszyn i zasad BHP, a także pomyślnie zaliczyć test wiedzy. W dalszej kolejności uzyskuje się zaświadczenie oraz wpis do książki operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem śmiertelnego upadku, dlatego osoby te muszą stosować odpowiednie pasy bezpieczeństwa. Także pomocnik montera musi przejść specjalistyczny instruktaż, posiadać zaświadczenie lekarskie, zakładać specjalne rękawice i kask. Wszystko po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo robotników.

Monter budowy – demontowanie konstrukcji i konserwacja modułów

Monter ustawia metalowe konstrukcje na budowie – to właśnie dzięki nim możliwe jest wykonanie wszelkich robót. Do zadań montera należy np. przygotowywanie komponentów rusztowań metalowych, żelbetowych, zrobionych z drewna, zabezpieczanie antykorozyjne stalowych modułów, montaż zgodnie z rysunkami roboczymi, jak również demontowanie konstrukcji oraz naprawianie wszystkich elementów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i wewnątrz budynku, na mostach, zakładach, więc praca ta narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych. Prace wykonuje się na podstawie rysunków, dlatego niezwykle ważne jest, żeby osoba montująca konstrukcje była odpowiednio przeszkolona. Ważne jest także wieloletnia praktyka zawodowa. Całość prac można zlecić zewnętrznemu podmiotowi, który zatrudnia najlepszych specjalistów.

Nasza lokalizacja:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]