Kurs języka włoskiego

23 lutego 2020

Czy warto się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Znajomość języka angielskiego jest w obecnym czasie umiejętnością podstawową, zatem, żeby podnieść swoje kompetencje oraz pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy na poziomie minimum średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do obiegowych języków należą: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej wydajny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, wiele francuskich i włoskich przedsiębiorstw rozwija w Polsce swoje przedstawicielstwa i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Unii, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje istotną pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Ponadto język włoski jest językiem ”formalnym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest bardzo prosty do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są nieskomplikowane. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Prostota języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!