Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

3 marca 2020

Jeśli firma znalazła się w poważny kryzys, długi w stosunku do wspólników zwiększają się z tygodnia na tydzień, a ogłoszenie bankructwa zdaje się być jedynym możliwym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek upadającym przedsiębiorstwom

Restrukturyzacją można nazwać przeobrażenie podmiotu mającą na celu uniknięcie jego upadłości i w konsekwencji wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia bardziej nastawione na przedsiębiorców i proponują im sporo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Same postępowania kończą się szybciej niż przed wejściem w życie nowych przepisów i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: wstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołany powyżej akt prawny wymienia 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po opracowaniu i zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie toczy się w większości wypadków do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają na ogół właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego typu postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli rok, gdyż w sprawach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd podejmować decyzję o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to dłużnik przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sam wskazuje, osobiście przeprowadza rozmowy z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Obowiązkiem sądu jest tu wyłącznie potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, który typ restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danej sytuacji. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć jedynie wtedy, gdy suma zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku właściwe jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego bądź układowego. Działania restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, więc jeśli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale nie masz pewności, jaki wariant będzie najlepszy dla Twojej firmy, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.