Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

26 listopada 2022

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie interesuje się czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w terminie i finalnie dostać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Z uwagi na wskazany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga permanentnego pilnowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]