Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

16 sierpnia 2020

Poszkodowany może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu przypadkach dochodzi do braku porozumienia między poszkodowanym i sprawcą szkody, zazwyczaj odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, przede wszystkim z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przeprowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – jaką kancelarię wybrać?

Należy postawić na kancelarię, prowadzącą już tego rodzaju postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie przydatne w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – typów spraw odszkodowawczych jest bardzo wiele: może to być odszkodowanie za wypadek przy pracy bądź komunikacyjny, błąd medyczny, jak również zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osoby, szkody w mieniu czy pojeździe, wysokie koszty leczeniai wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszystkie wspomniane powyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC, postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych i ubezpieczeń funduszy kapitałowych. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba wnieść w stosownym terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do trzech lat od powstania szkody. W sprawach dotyczących śmierci bliskiej osoby lub uszczerbku na zdrowiu przedawnienie tego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy pozostałe działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły pożądanego skutku.