Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

20 grudnia 2018

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest wyjątkowo rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę wynikłą z czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie, za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego rodzaju zdarzeń można nieprzerwanie wymieniać, ale istotne jest to, że zawsze w przypadku powstania szkody jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

Codziennie podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego rodzaju. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach będących następstwem wypadków zarówno komunikacyjnych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej nawierzchni. Często prowadzimy także sprawy wynikłe ze strat powstałych w trakcie wyjazdów wakacyjnych, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistymi warunkami panującymi w hotelu czy kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas do samolotu. Zgłaszają się do nas też osoby poszkodowane na skutek błędów medycznych, takich jak przepisanie niewłaściwych leków, powikłania przy porodzie lub operacji czy leczenie przez dentystę wbrew zasadom sztuki lekarskiej.

Działania kancelarii prawnej w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań odszkodowawczych mierzymy się z bolesnymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak kalectwo spowodowane przez niekompetentnego lekarza, pobicie czy wypadek komunikacyjny, w skutek którego bliska im osoba straciła życie. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą rolą w takim przypadku jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie kalkulacja jakich kwot może domagać się poszkodowany. Nie ma w tej kwestii jednoznacznych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie umożliwia nam udzielenie Klientom informacji, która ułatwia im podjęcie decyzji co do dalszego rozwoju sprawy.