Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

26 sierpnia 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień przeważającą część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy oraz zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna firm

Praca Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo handlowe, pracy, administracyjne czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.